jazyky fran –  ing. olga ryšavá

jazyková škola v centru jihlavy

Výuka přirozenou konverzační formou. V souladu s principy fungování naší mysli.

nabízím

skupinové i individuální kurzy angličtiny

všeobecná angličtina

Úplní začátečníci – A0 – Beginner
Falešný začátečník – A1 – False beginner
Mírně pokročilí – A2 – Pre-intermediate
Středně pokročilí – B1 – Intermediate
Pokročilí – B2 – Upper-intermediate
Velmi pokročilí – C1 – Advanced

příprava ke zkouškám

Cambridge English
Příprava k maturitě

business english

Praktická angličtina pro běžné situace v pracovní oblasti.

tlumočnické služby

Zajistím pro Vás tlumočnický servis pro různé druhy akcí jako jsou obchodní jednání, školení, tiskové konference, prezentace společnosti, mezinárodní setkání atd.

Nabízené druhy tlumočení: konsekutivní tlumočení, doprovodné tlumočení, tlumočení v zahraničí

Cena tlumočení je na dohodě s klientem.

o lektorovi

moje záliba v učení a cizích jazycích se stala mým životním posláním

Výuce cizích jazyků se na plný úvazek věnuji již od roku 2008. Od té doby jsem ušla dlouhou cestu, mnohému se naučila a své znalosti a zkušenosti nyní ráda předám i Vám.

Na kurzech angličtiny se ode mne nebudete učit jen slovíčka a gramatiku. Získáte mnoho praktických tipů, jak se efektivně učit. Nahlédnete do jiné kultury, jiného způsobu myšlení. Naučím Vás umění úspěšné komunikace. Získáte nové přátele v bezva partě podobně naladěných lidí, které baví se rozvíjet, diskutovat a poznávat vše nové.

Vzdělání je bohatství, které s Vámi zůstane po celý život. Pojďte se mnou otevřít dveře k novým možnostem ve Vašem osobním i pracovním životě.

– Olga –

faq

proč jazyky fran?

rozřazovací test a ukázková lekce zdarma

Studenti jsou do skupin rozdělování dle úrovně pokročilosti. V případě individuálních i skupinových kurzů doporučuji absolvovat ukázkovou lekci zdarma.

učebna v centru jihlavy

Výuka probíhá v krásném prostředí učebny na Masarykově náměstí v Jihlavě v domě U svaté Trojice.

výukové materiály v ceně kurzu

Žádné stohy učebnic. V kurzech využívám kopírované materiály z nejrůznějších zdrojů. To umožnuje flexibilně reagovat na konkrétní potřeby jednotlivých studentů/skupin.

Pouze v případě kurzů pro začátečníky budete potřebovat pořídit učebnici (cca 400 Kč), která pro Vás bude dobrým podpůrným materiálem i pro další roky studia.

intenzivní výuka přímo v angličtině

Kurzy probíhají od začátečnické úrovně přímo v anglickém jazyce, abychom simulovali reálné prostředí a naučili se myslet anglicky, nikoliv česky.

Češtinu využívám v začátečnických úrovních pro dovysvětlení gramatiky či abychom se vyhnuli nedorozumění, zejména ohledně organizačních záležitostí. Lekce jsou velmi intenzivní a díky pestrým aktivitám (hry, příběhy, nácvik modelových situací….) student snadno udrží pozornost.

max 6 studentů ve skupince

V každé skupince je max 6 studentů, aby měl každý účastník dostatečný prostor pro aktivní komunikaci a zpětnou vazbu.

kooperativní metody výuky

Individuální potřeby, zájmy a schopnosti každého z Vás jsou v kurzu přínosem, nikoliv překážkou. Pozitivní vliv na atmosféru výuky a tím i na motivaci studentů. Mizí ostych studentů komunikovat v cizím jazyce, maximální zapojení do aktivní komunikace.

uzavřená skupinka na facebooku

Studenti se mohou připojit do uzavřené skupinky na FB, kde pravidelně sdílím další zdroje a tipy ke studiu. Získáte tak přístup k obsáhlé databázi pro samostudium.

Podvyživený jazyk

Podvyživený jazyk

Pokud jste termín „podvyživený jazyk“ ještě neslyšeli, nezoufejte.  Moji studenti byli dnes totiž...

číst více