jazyky fran –  ing. olga ryšavá

reference

Výuka přirozenou konverzační formou. V souladu s principy fungování naší mysli.

jazykovky.cz

od studentů jazykových kurzů

student gymnázia Jihlava

Dita Zachariášová

„Kurz se mi velice líbí. Jsem velice spokojená s profesionální úrovní kurzu. Mluvíme zde jen v anglickém jazyce. Paní lektorka vše srozumitelně vysvětlí. Výhoda je, že nás je tam málo. Atmosféra je velice přátelská. Jazykový kurz má pro mě smysl a moc ho doporučuji všem, kteří se chtějí naučit anglický jazyk. Dita Z.“

sales manager

Dana Musilová

„Školu navštěvuji přes 3 roky a neměnila bych. Jsme velmi spokojená s individuální výukou,
která je vždy cíleně nastavená pro potřeby žáka. Určitě doporučuji všem kdo se chce
vzdělávat, tady vás jazyky opravdu naučí :).“

lékař, nemocnice

Škurlová Petra

„Jazykovou školu FRAN doporučuji. Hodiny jsou moc zajímavé, aktivity se střídají, mění. I když je vyučující přísný, atmosféra je velice příjemná. Vždy se na hodiny angličtiny těším. Pozitiva: 1.Student progreduje v gramatice i v mluvení. 2.Hodiny angličtiny neunavují, nejsou nudné. Každá hodina je jiná. 3.Výborná atmosféra.“

úřednice

Martina Benešová

„Školu navštěvuji od září 2019 a jsem velmi spokojená. Je to úplně jiná jazykovka, než které jsem dosud navštěvovala. Ačkoliv jsem v šestičlenné skupince, vůbec se nenudím a musím být stále ve střehu. Hodiny jsou pokaždé jiné a nabité spoustou překvapení. Konečně mám pocit, že jsem se rozmluvila a hodně posunula. I poslechy mi dělají menší problém. Ke všemu fungujeme ve skupince jako dobrá parta, takže si užívám fajn atmosféru a hodně se nasmějeme.“

technolog

Bohuslav Kolman

„Výuka je intenzivně zaměřená na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Vše je procvičováno aktivní a atraktivní formou. Atmosféra ve skupině je velmi příjemná a přátelská.“

státní zaměstnanec, Úřad práce ČR
 Radmila Čudová

„Ollie znám už mnoho let a za tu dobu náš vztah nabyl další podobu, z učitel – student je nyní také přítel – přítel, čehož si nesmírně vážím. Mohu porovnávat lektorské přístupy několika učitelů, doma i v zahraničí a musím říct, že hodiny s Ollie vedou na celé čáře! Svým studentům dává dostatečný prostor pro komunikaci, obtížnější témata podává „blbovzdornou“ formou, pestrost témat zajišťuje, že se v hodině nikdy nenudíme a určený čas vždycky uplyne jako voda. Díky malým skupinkám, které dokáže skloubit dohromady, si i já, už postarší student, nepřipadám mezi mnohem mladšími nepatřičně. Ollie se snaží každého z nás motivovat a posouvat dál. Díky Ollie! “

ředitel organizace, Vysočina Tourism
Tomáš Čihák

„Velmi se mi líbil přístup lektorky Olgy Ryšavé, která byla na každou hodinu perfektně připravena a snažila se z nás, účastníků kurzu, dostat co nejvíce. Byla přiměřeně přísná, donutila nás zpracovávat domácí úkoly, jejichž vypracovávání velmi pomohlo následnému průběhu kurzu. Prostředí pro výuku bylo velmi příjemná, pomohlo naladit pohodovou atmosféru. Kurz velmi doporučuji ostatním zájemcům.“

Úředník, Finanční správa
Romana Orlová

„Ve škole se pracuje v malé skupině, kdy účastníci jsou na obdobné úrovni. Mým požadavkem
bylo zejména odstranit můj blok v konverzaci, což se pomalu ale jistě daří 🙂 Výuka se přizpůsobuje tempu a požadavkům členů skupiny. Velmi mi vyhovuje, že se pracuje s různými zdrojů textů, videí. K vysvětlování gramatiky dochází průběžně nenásilnou formou. Zároveň se rozvíjí slovní zásoba bez biflování slovíček, ale porozuměním z textů. Vyzdvihla bych zejména trpělivost lektorky s námi méně chápajícími. Velmi doporučuji všem kdo chtějí zapracovat na
své angličitně 🙂 “

Kvality Inženýr, Vlasta Fous
Vlastimil Fucik

„Super individuální přístup. Děkuji moc velice pomohlo a jsem vděčný.“

elektromechanik, CZ Loko
Zbyněk Pospíšil

„Kreativní a příjemná atmosféra ve škole. Zajímavá témata, sympatický a také vtipný způsob vedení výuky.“

studentka zš
Kristina Hrušová

„Hezký a individuální přístup ke studentům, rodinná atmosféra. Milá a ochotná lektorka.“

učitelka
Zuzana Šimková

„Jazykovou školu Jazyky FRAN bych určitě doporučila všem svým přátelům. Jsem s vybraným kurzem spokojena. Přístup lektorky je přátelský, profesionální a určitě, pokud mi to okolnosti dovolí, budu ráda pokračovat.“

dispečer dopravy, Pozemní stavby
Jan Koumar

„Přátelské a příjemné prostředí. Výuka anglického jazyka probíhá hlavně se zaměřením na jeho praktické použití. Oceňuji i dobrý přístup všech ve skupině. Doporučuji všem.“

účetní, Bosch Diesel s.r.o.
Jana Marková

„Vyvážený poměr mezi konverzací a procvičováním gramatiky, přizpůsobení témat a gramatiky aktuálním potřebám studentů, místo jediné učebnice více zdrojů, vstřícný přístup lektorky, příjemné prostředí – určitě doporučuji“

úředník
Iveta Šimůnková

„Hodiny angličtiny ve škole FRAN určitě doporučuji. Líbí se mi individuální přístup a způsob výuky. Každá hodina je jiná, ale vždy velmi zajímavá a poučná. Oceňuji, že se neučíme gramatiku a slovíčka jako ,,stroje,, ale zábavnou formou. Atmosféra v hodině je vždy velmi příjemná.“

PROGEO Jihlava spol. s r.o.
Pavel Sochor

„Určitě doporučuji. Skupiny o 4-5 jsou pro studenty výborné – kromě běžných cvičení a poslechů často konverzujeme, takže můžeme trénovat poslech reakcí ostatních a přirozeně nás to vede k vlastním reakcím. Hodiny jsou tak zábavné a přirozené. Lektorka naše chyby trpělivě opravuje, takže i já pomalejší časem odstraňuji zažrané chyby. Vstřícný a individuální přístup, zajímavá témata, moderní postupy jak do nás ten jazyk dostat.“

závodní lékař, ZZ MV, Jihlava
Iveta Zajacová

„Příjemné prostředí učebny i budovy v středu města, což je v odpoledních hodinách po práci
důležité na docházku. Slečna lektorka velice příjemná učitelka s individuálním přístupem ke
každému žákovi , oceňuji její trpělivost a interaktivní metody výuky. Doporučuji všem.“

Inženýr kvality, automotive
Michal Šimberský

„Výuka potřebných dovedností pro komunikaci v angličtině probíhá hravou formou bez násilného biflování teorie. Vše je vysvětleno na příkladech a v hodinách se lektorka průběžně vrací k již probíranému učivu pro ověření a prohloubení studentských znalostí. Jazykovou školu pro styl výuky a přístupu lektory doporučuji všem, kdo chce začít mluvit anglicky! “

Pracovník v sociálních službách, ICSS, Jihlava
Michaela Fortelná

„Škola je snadno dostupná, nachází se v centru města, v příjemném prostředí učebny. Dopředu nevíme, jak bude hodina probíhat, tedy nás učí spontánním reakcím. Přístup lektorky je přátelský, ale zároveň si udržuje odstup, tedy v hodinách nepanuje chaos a komunikace probíhá výhradně v anglickém jazyce. Jazykový kurz bych doporučila kamarádům.“

obchodní zástupce, PRVNÍ TELEFONNÍ a.s.
Pavel Sedlák

„Osobní přístup, pohodová atmosféra, rovnocenný vstřícný přístup ke studentovi, spokojenost, určitě doporučuji…..nikdy není pozdě začít se učit nový jazyk.“

Customer care, Automotive LIghting, s. r. o.
Klára Blažková

„Školu doporučuji nejen pro vysokou úrovně výuky, ale také pro přátelské prostředí a pro osobní přístup a zájem připravit studenty dle jejich očekávání a cílů.“

pracovník kvality, Automotive Lighting
Viktor Schenk

„Školu doporučuji již několik let a nesetkal jsem se s negativní reakcí.“

asistentka
Adriana Kocmánková

„Příjemné prostředí, přátelská atmosféra, lektorka velmi profesionální a přitom chápavá. Mohu
jedině doporučit a děkuji! :-)“

vychovatelka ŠD, ZŠ Kollárova, Jihlava
Lenka Bartoňová

„Oceňuji zejména omezený počet studentů ve skupině, umožnění výuky v dopoledních
hodinách, individuální přístup k nám studentům a respektování naší úrovně znalosti anglického jazyka. Hodiny jsou mnohdy hodně zábavné, tematické a kreativní (hry, písničky, videa), není to jen strohé učení se anglického jazyka a vždy mám pocit,že jsem se zase naučila něco nového. Určitě bych školu doporučila i svým známým.“

floristka
Lucie Vopálenská

„Výuka probíhá v útulném prostředí v malé skupince studentů v přátelské atmosféře.Díky neustálé konverzaci ztratí studenti počáteční ostych a brzy sami vidí výsledky své práce. Lektorka velmi vstřícná, perfektní!“