jazyky fran –  ing. olga ryšavá

kurzy angličtiny

Výuka přirozenou konverzační formou. V souladu s principy fungování naší mysli.

nabízím

skupinové i individuální kurzy angličtiny
září 2024

 

DEN HODINA KURZ ÚROVEŇ SERR VOLNÁ MÍSTA/CELKEM
DLE DOHODY 13:00-16:15 INDIVID. KURZ ČI MINISKUPINKA OBSAZEN
PO 16:30-18:00 Angličtina pro středně pokročilé Středně pokročilí B1 VOLNÝ
PO 18:20-19:50 Angličtina pro falešné začátečníky Falešný začátečník A1 VOLNÝ
ÚT 16:30-18:00 Angličtina pro středně pokročilé Středně pokročilí B1+ VOLNÝ
ÚT 18:20-19:50 Angličtina pro mírně pokročilé Mírně pokročilí A2 VOLNÝ
ST 16:30-18:00 Angličtina pro velmi pokročilé Pokročilí C1 VOLNÝ
ST 18:20-19:50 Příprava k FCE Cambridge Pokročilí B2 VOLNÝ
ČT 16:30-18:00 Angličtina pro pokročilé Pokročilí B2 VOLNÝ
ČT 18:30-20:00 Angličtina pro pokročilé Pokročilí B2+ VOLNÝ

Aktualizováno: 4.7.2024

 

Zimní semestr bude zahájen 9. září 2024. Zápis do kurzů bude probíhat od 20.srpna 2024.
Pro přihlášení mne kontaktujte zde.

popis kurzů

kurzy angličtiny od začátečníků po pokročilé

úplný začátečník a0 beginner

Kurz pro studenty, kteří se s angličtinou setkávají poprvé či znají jen pár základních frází.

Co se v kurzu naučíte?
 • Naučíte se správně vyslovovat.
 • Jednoduchou a přehlednou formou Vám vysvětlím strukturu anglické věty
 • Naučíte se používat běžné fráze a základní slovesné časy.
 • Vysvětlím Vám, jak se efektivně učit
 • Po prvním roce studia budete zvládat jednoduchou konverzaci v základních životních situacích
Materiály používané ke studiu

Učebnice Time To Talk 1 (nová cca 400 Kč, není zahrnuta v ceně kurzu) a další kopírované materiály (zdarma)
Výuka probíhá konverzační formou, probírané učivo procvičujeme formou her, simulace reálných životních situací a běžné komunikace.
Učebnici využíváme jako podpůrný zdroj (vybrané články, cvičení, gramatika)

falešný začátečník a1 false beginner

Kurz pro studenty, kteří se angličtinu již dříve učili a své znalosti pozapomněli nebo se jim dosud nepodařilo prolomit tuto úroveň a začít skutečně mluvit anglicky.

Co se v kurzu naučíte?
 • Společně krok po kroku oprášíme Vaše znalosti a vybudujeme solidní základ pro to, abyste mohli skutečně komunikovat v angličtině.
 • Společně zjistíme, na čem Vaše předchozí pokusy ztroskotaly a najdeme cestu, jak tato úskalí překonat.
 • Zaměříme se na správnou výslovnost.
 • Jednoduchou a přehlednou formou Vám vysvětlím strukturu anglické věty tak, abyste po prvních pár týdnech byli schopni již samostatně tvořit věty v jakýchkoliv slovesných časech, a mluvit.
 • Naučíte se fráze a slovní zásobu pro běžnou konverzaci.
 • Po prvním roce studia budete zvládat jednoduchou konverzaci v základních životních situacích
Materiály používané ke studiu

Učebnice Time To Talk 1 (cca 400 Kč, není zahrnuta v ceně kurzu) a další kopírované materiály (zdarma)
Výuka probíhá konverzační formou, probírané učivo procvičujeme formou her, simulace reálných životních situací a běžné komunikace.
Učebnici využíváme jako podpůrný zdroj (vybrané články, cvičení, gramatika)

mírně pokročilí a2 pre-intermediate

Kurz pro studenty, kteří se domluví v základních životních situacích a potřebují získat sebejistotu ve vyjadřování.

Co se v kurzu naučíte?
 • Jednoduchou formou zopakujeme stavbu anglické věty a jednotlivé slovesné časy nutné pro běžnou komunikaci. Tím postavíme Vaše znalosti na solidních základech.
 • Zaměříme se zejména na rozšíření slovní zásoby v běžných životních situacích.
 • Vysvětlím Vám techniky, jak zlepšit porozumění mluvenému slovu a jak pracovat se svou výslovností, aby Vaše angličtina zněla přirozeně, sebevědomě a srozumitelně.
 • Poskytnu Vám spoustu cenných materiálů k samostudiu a budu Vás motivovat k tomu, abyste si sami nacházeli aktivity v angličtině, které Vás budou bavit.
Materiály používané ke studiu

New English File Pre-intermediate (kopírované materiály zahrnuté v ceně kurzu)
A mnoho dalších doplňkových materiálů dle aktuálních potřeb

středně pokročilí b1 intermediate

Kurz pro studenty, kteří se domluví v běžných životních situacích a chtějí se naučit mluvit plynule a přirozeně.
Kurz je vhodný také jako systematická příprava k maturitě či zkoušce PET (Cambridge).

Co se v kurzu naučíte?
 • Zaměříme se na prohloubení slovní zásoby v běžných životních situacích (rodina, koníčky, cestování, jídlo, restaurace atd). Využijeme myšlenkové mapy (mindmaps).
 • Naučíte se komunikační techniky a konverzační hovorové fráze, aby byl Váš projev přirozený a plynulý.
 • Vysvětlím Vám další nástroje více pokročilé anglické gramatiky, intonace a slovní zásoby, které dokáží zásadně změnit celkové vyznění Vašeho sdělení.
 • Poskytnu Vám spoustu cenných materiálů k samostudiu a budu Vás motivovat k tomu, abyste si sami nacházeli aktivity v angličtině, které Vás budou bavit.
Materiály používané ke studiu

New English File Intermediate (kopírované materiály zahrnuté v ceně kurzu)
A mnoho dalších doplňkových materiálů dle aktuálních potřeb a zájmů studentů

pokročilí b2 upper-intermediate

A course for advanced students who want to broaden their communication skills.

This course is suitable also for high school students getting ready for Maturita exam or B2 First Cambridge exam (formerly known as FCE).

 • We´ll focus on expanding your vocabulary range, learning other ways how to express your opinions, learning synonymous expressions, collocations, phrasal verbs, idioms.
 • We will look into advanced grammar structures and communication techniques so that your English would sound more natural and fluent.
 • Apart from everyday general topics, we will also discuss more complex issues based on current events, such as politics, environment, crime, parenting, healthy lifestyle, media, national stereotypes etc. and learn corresponding vocabulary.
 • I´ll teach you how to adjust your language to the environment and target audience you´re addressing (formal/informal style, slang, American/Brittish English and so on)

A vast array of copied materials, apps, podcasts, Youtube videos, articles from newspapers will be provided and recommended.

velmi poročilí c1 advanced

A course for advanced students who want to fine-tune their communication skills.
A conversational course touching all kinds of topics based on current needs and wishes.

 • Complex advanced topics such as crime, environment, relationships etc
  as well as controversial issues such as abortion, death, euthanasia, politics, sexual harassment and many others will be discussed.
 • Students are encouraged to express their thoughts with respect to other students´ opinions.
 • We will go deeper into corresponding vocabulary, phrases and communication skills to teach you how to get across your opinions in an appropriate and respectful way.
 • Relevant slight nuances in grammar and vocabulary range will be explained and practiced.
 • Focus on phrasal verbs, idioms, collocations, proverbs.

Students will be provided a vast array of copied materials, apps, podcasts, Youtube videos, articles from newspapers and other related resources.

příprava ke zkouškám b1 cambridge (b1 preliminary) / příprava k maturitě

Kurz pro studenty na středně pokročilé úrovni (INTERMEDIATE B1), kteří se chtějí připravit na Cambridgskou jazykovou zkoušku PET (B1 Preliminary) či státní maturitní zkoušku z angličtiny.

Poplatek za zkoušku Cambridge B1 Preliminary není zahrnut v ceně kurzu.
Zájem o absolvování zkoušky není nutnou podmínkou účasti v kurzu
Podrobné informace o zkoušce najdete na www.britishcouncil.cz

Co se v kurzu naučíte?
 • Seznámím Vás se strukturou zkoušky a požadavky na účastníky
 • Probereme testové strategie k jednotlivým částem zkoušky
 • Získáte cenné tipy a doporučení, jak se na zkoušku připravit, abyste uspěli
 • Kurz je zaměřen na zopakování gramatiky, slovní zásoby a rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
Materiály používané ke studiu

PET Complete Preliminary, Maturita Activator, vzorové testy ke zkouškám a další doplňkové materiály dle potřeb studentů

příprava ke zkouškám b2 cambridge (fce/b2 first) / příprava k maturitě

Kurz pro studenty na pokročilé úrovni (UPPER-INTERMEDIATE B2), kteří se chtějí připravit na Cambridgskou jazykovou zkoušku FCE (B2 First)

Poplatek za zkoušku Cambridge B2 First není zahrnut v ceně kurzu.
Zájem o absolvování zkoušky není nutnou podmínkou účasti v kurzu
Podrobné informace o zkoušce najdete na www.britishcouncil.cz

Co se v kurzu naučíte?
 • Seznámím Vás se strukturou zkoušky a požadavky na účastníky
 • Probereme testové strategie k jednotlivým částem zkoušky
 • Získáte cenné tipy a doporučení, jak se na zkoušku připravit, abyste uspěli
 • Kurz je zaměřen na zopakování gramatiky, slovní zásoby a rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
Materiály používané ke studiu

Cambridge English First Result, vzorové testy ke zkouškám a další doplňkové materiály dle potřeb studentů.

business english

Kurz pro studenty na pokročilé či středně pokročilé úrovni (B1/B2), kteří se chtějí naučit specifickou slovní zásobu a fráze pro běžné situace v pracovní oblasti.

Zaměříme se na témata dle Vašich potřeb:
 • rozhovor po telefonu
 • společenská konverzace („small talk“)
 • obchodní cesty a výrazy s tím spojené
 • obchodní korespondence (oficiální dopisy, e-maily)
 • vyjednávání
 • prezentace a popisování grafů/trendů
 • personální otázky (životopis, pohovor, motivační dopis)
Materiály používané ke studiu

Kopírované materiály dle probíraného tématu a potřeb studentů.

individuální kurz

Intenzivní výuka dle Vašich potřeb. Vhodné pro studenty, kteří mají speciální požadavky na čas, tempo a obsah výuky. Díky jedinečným výukovým metodám lze délku studia zkrátit oproti běžným kurzům na polovinu.

Materiály používané ke studiu

Kopírované materiály dle probíraného tématu a potřeb studenta.